Pacient Informació
AFEGIR PACIENT
Obtenint dades . . .
Introduïu el codi d'acompanyant

A continuació apareixerà al menú inferior una icona amb la informació del pacient.

El codi facilitat permet accedir a la informació de seguiment sobre l'atenció mèdica prestada al pacient a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa en la data d'emissió del tiquet. El pacient, i/o l'acompanyant autoritzat pel pacient a qui s'ha facilitat aquest accés, són els responsables de la seva custòdia. L'entitat resta exempta de responsabilitat en cas de pèrdua o comunicació a tercers sense el consentiment del pacient.